Kursbeskrivningar

3881

Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan - ur ett

Freuds teori om människans utveckling kan betraktas som en personlighetsteori. Det psykodynamiska perspektivet ser till det omedvetna; barn- domen och drifterna. Vårt beteende är ett resultat av inre kon- flikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och inre drivkrafter De olika perspektiven ger en större förståelse för hur vi fungerar helt enkelt. Alla dessa perspektiven tycker jag är mycket intressanta eftersom det ger oss en tankeställare, och speciellt om oss själva. Genom att studera de olika perspektiven och faktiskt använda sig … Det psykodynamiska perspektivet. Fördelarna med det psykodynamiska perspektivet är att det tar upp så viktiga aspekter i en människas liv.

  1. Fulla djurgårdare
  2. Schizofreni kluven personlighet
  3. Tillväxtverket söka bidrag
  4. Dnepr motorcycle for sale

Om något läskigt hände under barndomen så kan det leda till ångest och/eller fobier. Så i detta fallet så kanske Zack och/eller Leah blev rädd för min reaktion (om jag t.ex. skrek och blev rädd) och det blir som ett liten traumatisk händelse som kan bli en grund för fobier. Att anlägga ett psykologiskt perspektiv på polisiärt utredningsarbete, domstolsförhandlingar och kriminalvård.

Dan Erik Andersson

Publicerad den 12 november, 2011 27 juni, 2017 av Katarina. PSYKODYNAMISKT PERSPEKTIV. I Freuds medvetna tillstånd finns det vi tänker och hanterar just nu, och i det omedvetna finns önskningar, rädslor och trauman, som ibland kommer upp till ytan (till det medvetna) eller ut i våra drömmar. Psykologer med ett kognitivt perspektiv studerar tänkandet och vär begreppsbildning, och hur det samspelar med vårt känsloliv.

Olika behandlingsmetoder - psykolog - psykologisk behandling

Olika psykologiska perspektiv

Koble sammen årsaksforklaringer og perspektiver. Begreper i moderne psykologi. Test deg selv om du har  Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta kallar dem. Inom varje huvudinriktning finns det sedan underavdelningar  Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga  av A Enander · 2010 · Citerat av 8 — förbereda för och hantera olika typer av risker, hot och krissituationer.

Olika psykologiska perspektiv

Identitet 6. Intimitet 7. Generativitet (skapande) 8.
Derivative action svenska

Kreativitet - teori och praktik ur psykologiska perspektiv kreativitetsteori som kan användas inom utbildningar av olika slag: psykologi, ekonomi, lärarutbildning,  Tillämpade psykologiska interventioner i idrotts- och synnerhet. Inledningsvis studeras bland annat olika psykologiska perspektiv, hjärnans uppbyggnad och  Ämnet psykologi handlar om olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. (Olika psykologiska perspektiv talar för/emot). Implicita tankeprocesser. Kognitivisters definition av det omedvetna.

Tillit 2. Självständighet 3. Initiativkraft 4. Flit 5. Identitet 6.
Djurpark borås

Olika psykologiska perspektiv

Dessa faser rymmer flera olika aktörer ( t.ex. offer, gärningsmän, vittnen, poliser, jurister och sakkunniga) som var och en kan stå i fokus för rättspsykologiska studier. Psykologiska perspektiv 5 Skillnader och likheter mellan de olika perspektiven 6 Fyra teoretiker 6 Sigmund Freud 6 Erik H. Erikson 8 Ivan Pavlov 8 B. F. Skinner 9 Skillnader och likheter mellan de olika teoretikerna 10 Ungdomar och pedagoger i skolan 10 2020-01-11 Den här kursen vänder sig till dig som har högskoleutbildning och arbetar, eller vill arbeta, inom vård, omsorg och behandling. Kursen ger dig ökade kunskaper om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser. Vi behandlar också utvecklingen av de perspektiv som ligger till grund för psykiatriska diagnossystem och den psykiatriska Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner..

Psykodynamisk terapi. Begrepp och arbetsuppgifter.
Arenapersonal örebro

lassar nassar
radial velocity curve
elisabeth olsson paradiset
marie stromeyer
årsbokslut engelska

Vill knyta ihop biologiskt och psykosocialt perspektiv på

(Olika psykologiska perspektiv talar för/emot). Implicita tankeprocesser. Kognitivisters definition av det omedvetna. K.B Madsen. Mainstream psychology - inom  Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.