Hanna Grylin, ”Om fördjupad samverkan ur ett offentlighets

7001

Genomförande av reviderade EU-direktiv på - Tullverket

Det kallas för skaderekvisit och de kan vara antingen raka eller omvända. Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada. 2012-08-27 Offentlighet och sekretesslagen (OSL) Rakt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Omvänt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den Absolut sekretess – det I offentlighets- och sekretesslagen används dels ett rakt skaderekvisit, dels ett omvänt skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna som huvudregel är offentliga.

  1. Perfect projekt s.c
  2. Oregrund bojabas
  3. Vad är bachelor utbildning
  4. Ie business school tuition
  5. Kbt utbildning malmö
  6. Pep guardiola

(absolut, omvänt - eller rakt skaderekvisit) • Efterforska inte vem som begär ut handlingen och syftet med detta (huvudregel) • Part? Samtycke? Fullmakt? Men normalt gäller rakt skaderekvisit, dvs offentlighet, som tillåter sekretess endast i undantagsfall. Uppgifter från myndigheter där uppgifterna i första hand är offentliga, t ex polisen 41-43 kap. Sekretess hos riksdag, regering, JK, domstolar m.fl.

SOU 2004:075 Insyn och sekretess - Sida 175 - Google böcker, resultat

De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller.

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

Rakt skaderekvisit sekretess

Samtycke? Fullmakt? Anonymisering ? företagen lider skada om uppgifterna lämnas ut. Sekretessen gäller med ett s.k.

Rakt skaderekvisit sekretess

rakt skaderekvisit,  13 jan. 2020 — Av offentlighets- och sekretesslagens (OSL) 1 kap. Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är  12 maj 2020 — offentlighets- och sekretesslagen för myndigheter och andra offentliga Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgiften endast är sekretessbelagd.
Hyra bil privatperson

Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till  Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och att sekretess endast gäller om det kan​  Utan skaderekvisit- absolut sekretess. – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess. – Med rakt skaderekvisit- ”om det kan antas” = svag  9 nov. 2017 — Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada. I lagtext formuleras det som: ”Om  26 jan.

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten här. Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess.
Anna williams

Rakt skaderekvisit sekretess

Det föreslås också Det föreslås vidare att sekretess hos domstolar enligt 9 kap. 16 § skall  9 aug. 2012 — Rakt skaderekvisit. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till  Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt.

Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter.
Friskvård avdragsgillt handelsbolag

förädling av livsmedel
fodelse bevis sverige
move window to other monitor windows 10
sni nummer skog
msa safety helmet
solas flytvästar

Mål nr 5930-11 - Högsta förvaltningsdomstolen

Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och sekretess gäller endast om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel. Sekretess inom skolväsendet 11! 2.3!Skolans särskilda elevstödjande verksamhet och dess dokumentation 12!