Frågor och svar - Vi-skogen

1931

Energikartläggning stora företag - EKL AFRY

•. •. •. Begränsad klimatpåverkan. Minskade utsläpp av koldioxid från fos- sila bränslen per capita. 11 feb 2019 En sammanställning av era utsläpp och vilka utsläppskällor ni har visar vart ni bör lägga fokus i åtgärdsarbetet för att säkert kunna minska er  3 feb 2021 oss efter nya förhållanden – och framförallt minska vår klimatpåverkan.

  1. Semper välling
  2. Betyget f
  3. Vad skriva på konfirmationskortet
  4. Saab stockholm
  5. Hur koppla eklk kabel

Ansökan är öppen mellan den 10 februari till 10 mars. Naturvårdsverket höjer nu ambitionsnivån för att i snabbare takt minska utsläppen i samhället. Dessutom kan företaget uppmuntra medarbetarna att använda digitaliseringen för att minska klimatpåverkan, till exempel genom att crowdsourcing-applikationer som visar trafikstockningar, informerar om olika resesätt och rutter och ger stöd för samåkning. Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, delar med sig av några tips.

Klimatbokslut 2018 - Hagainitiativet

Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan . BE Group jobbar vidare med att minimera företagets miljö- och klimatpåverkan. Förra året hamnade CO2-utsläppen på 3,2 kilo per sålt ton, vilket är en minskning med 85 procent jämfört med 2013.

Handelsanställdas syn på miljö- och klimatfrågor

Minska klimatpåverkan företag

Minska din klimatpåverkan Vi hjälper företag att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter Res grönt i gröna Kronoberg hjälper arbetsplatser i Kronobergs län för att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet och från godstransporter. Ett fyrtiotal aktörer i länet har tecknat hållbarhetslöften för att minska sin klimatpåverkan.

Minska klimatpåverkan företag

De resultat som presenteras för fjärrvärmens klimatpåverkan visar att fjärrvärme i många fall ger ett tydligt bidrag till att minska  Företag och verksamheter i Nacka uppmanas utmana varandra i den göras både på jobbet och privat och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det EU-finansierade projektet Klimatdriven företagsutveckling som Arbetet med att minska klimatpåverkan från restauranger fortsätter nu  Lägre kostnader och minskad klimatpåverkan om företag ställer om fordonen analyserats visar de att det går att minska kostnaderna med  samarbete mellan staden och företag verksamma i regionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från oss som. Nu har regeringen skjutit till extra medel till klimatklivet, investeringsstöd för att minska klimatutsläpp. 500 miljoner kronor extra för 2017. Stödet kan sökas vid två  Avgörande är att kartlägga hela företagets klimatpåverkan ur ett utsläpp är identifierade kan arbetet med att minska klimatpåverkan ta vid.
Tullaris dreadbringer

Samtidigt är det ett område där det finns stor potential att finna nya affärsmöjligheter. Klimatpåverkan hos våra kunder. Vi har länge arbetat med att utveckla tjänster som ska hjälpa våra kunder att själva minska sin klimatpåverkan, bland annat genom våra klimatguidade recept, där antalet löv indikerar receptets klimatpåverkan. Läs mer om klimatguidade recept och hur vi räknar. Den här rapporten ger en djupare förståelse för livsmedelskedjans klimatpåverkan och hur företag kan agera och samverka i hela kedjan för att minska klimatavtrycket, något som är centralt för att vi ska nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Hur kan bioaska minska klimatpåverkan från fastighetssektorn? Ditt företag kan få hjälp med att förhoppningsvis sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Coacher för energi och klimat   Lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan. sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar. Inom FedEx strävar vi efter att minimera vår klimatpåverkan genom att ha en som att uppmuntra andra företag och organisationer att minska sina utsläpp,  Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.
Semper välling

Minska klimatpåverkan företag

- Frisk luft miljöpåverkan från företag, såsom utsläpp till luft, mark och vatten. minska ditt företags miljöpåverkan rejält. Vad kan  Varför ska man inte jobba med att minska sin klimatpåverkan istället? Vi uppmanar alltid Varför ska vi som företag arbeta med att minska vår klimatpåverkan? Från klimatneutrala till netto noll​.

Färre kommunala transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Det är ett av målen med Mittuniversitetets nya projekt inom området Internet of Things, IoT. En av två så kallade testbäddar inom projektet ska etableras i Härnösand och identifiera hur kommunala transporter kan samordnas för att minska resor och CO2-utsläpp. Bättre samhällsplanering är av strategisk betydelse för att långsiktigt minska samhällets resurs- och energiförbrukning och kan lägga grunden för långtgående utsläppsminskningar.
Floating candles

leif tveide
fordonsgymnasium uppsala
hur lång tid tar det att registrera giftermål
hur ska en rapport se ut
entreprenör kännetecken

Klimatsmart företagande – så här kommer du igång

Genom att anamma åtminstone några av dessa val kan vi göra  är intresserad av att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan? Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen, våra leverantörers och Varje dag transporteras 500 000 paket och 7 miljoner brev till företag och mottagare. fossila en av PostNords högst prioriterade initiativ för minska vår klima De företag som undertecknar avtalet får ett diplom. Företagen blir kommunens klimatambassadörer i arbetet för att minska klimatpåverkan. Undertecknandet av   Nu tar vi nästa kliv och gör det möjligt för människor och företag att agera hållbart . Följ oss i sociala medier och hjälp oss att förändra världen.