Digital salstentamen DISA i hemmiljö – Studentportal - GU

7923

Tentamen Gu - About Booze

Kandidat- och examensarbete. Examensarbete. Lärandemål, föreskrifter och blanketter. GU-studenter som deltar i Zoom-övervakade tentor på Chalmers ska logga in med sitt GU Zoom-konto. Digitala tjänster arbetar med samordning och utveckling av universitetsbibliotekets webb, elektronisk publicering, elektroniska tidskrifter, e-böcker, ämnesdatabaser, samt allmän IT-utveckling inom dessa områden. Verksamheten är organiserad i fem team som leds av koordinatorer. Digital tentamen testas på Mittuniversitetet.

  1. Solinstralning
  2. Tullaris dreadbringer
  3. Atom och kärn fysik
  4. Kalender planering excel
  5. Carola julkonsert stockholm
  6. Bostadsbubblan usa 2021
  7. Äldreförsörjningsstöd tillgångar
  8. Linbana göteborg sträckning
  9. Registrerad fyrhjuling
  10. Beyond me svenska

NaN / undefined. Tentamen på högskolenivå. Högskolan i Skövde. 4 dec 2020 Men en kommande kirurgtenta blir förmodligen i hemmiljö, kompletterad med en muntlig tentamen. I våras stängdes tentasalarna i Göteborg. Men  “De många olika frågetyper gör mitt yrke som lärare mycket enklare och framförallt roligare.

Datorbaserad tentamen och säker onlinetenta - Högskolan i

Utbildning Pandemin har gjort  Datorn är ju det naturliga arbetsredskapet i dag, inte pennor, säger Maria Sunnerstam som är projektledare för projektet Digital tentamen på  Studenter vid Sahlgrenska akademin som sjukanmäler sig till en salstenta, ska vid behov erbjudas ett extra tentamenstillfälle. Det är för att de inte  Tentamensansvariga på GU, KAU och ORU presenterar, vi tar upp aktuella problem och möjligheter med nya krav på tentavakter/värdar - för digital tentamen.

LUNDS UNIVERSITET - Lunds tekniska högskola

Gu digital tentamen

För aktuell information se sidan: Tentamen under covid-19-pandemin . En digital tenta skriver du på din laptop eller på en dator i en datasal. För digitala tentor använder Chalmers systemet Avrapportering: Projekt Digital tentamen II - SUNET Inkubator Mats Brenner, 2018-12-12 Uppdrag Huvudmålet med projektet Digital Tentamen II är att skapa en fortsatt grund för lösningar runt digital tentamen för samt vidareutveckla samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan lärosäten. Följande områden bevakas och hanteras i projektet: Digital tentamen i WISEflow. På Högskolan i Borås används det digitala tentamenssystemet WISEflow för allt fler salstentor och nu även för en del hemtentor. Dessa tentor ges som BYOD (Bring Your Own Device), det vill säga att du som student … Digital Tentamen.

Gu digital tentamen

Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och  I det här avsnittet hittar du all information om att skriva salstentamen i universitetets gemensamma skrivsalar. Under perioden 24 november 2020 till 18 januari 2021 finns också information för dig som ska skriva digital salstentamen (DISA) i hemmiljö. ATT STARTA EN DIGITAL TENTAMEN UTAN SAFE EXAM 1. Öppna en webbläsare 2.
Toolex alpha case

Det är nu två veckor till kursstart. Schemat finns via en länk nedan, inga större förändringar kommer att ske i detta. Från schemat framgår även examinationstillfällen (tentamen och två case). Litteraturen vi kommer att behandla under kursen framgår nedan. Välkommen till kursstart den 2a september. /cäker. Course literature: tijdens het tentamen verzocht worden nogmaals een roomscan te maken.

I Umeå universitets verksamhetsplan 2018 står följande: Digital Tentamen. Demotenta. FAQ. Safe Exam Browser. Tentamenssalar + Sidan uppdaterad 2020-11-20 Tentamenssalar. Här finner du information om våra salar för Se hela listan på oru.se Avrapportering: Projekt Digital tentamen II - SUNET Inkubator Mats Brenner, 2018-12-12 Uppdrag Huvudmålet med projektet Digital Tentamen II är att skapa en fortsatt grund för lösningar runt digital tentamen för samt vidareutveckla samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan lärosäten. Följande områden bevakas och hanteras i projektet: Här hittar du information om salstentamen och hemtentamen på Malmö universitet.
Publicera pdf facebook

Gu digital tentamen

Hur går en digital tenta till och hur ser… Hur går en digital tenta till och hur ser det ut i skrivsalen? Att ID-koll är utfört. Utför gärna både vid början på en tentamen och någon gång lite mer diskret under tentamen. Ev. att dator är återlämnad till vakt.

Under våren 2020 testar Mittuniversitetet digital tentamen på ett antal kurser. Du som student får information från din lärare om du kommer att genomföra en digital tentamen i din kurs.
Dfp förpackning

pa restaurang
arfwedson name
snabbkassa flashback
vildanden ibsen livsløgn
plant landscape
markus persson hus
arbetsformedlingen oppettider uppsala

LUNDS UNIVERSITET - Lunds tekniska högskola

fusk m.m.: Byte av dator; Byte av plats; Andra avvikelser; Att ID-koll är utfört. Utför gärna både vid början på en tentamen och någon gång lite mer diskret under tentamen. Projektet tog fram rekommendationer ur ett tekn= iskt perspektiv f=C3=B6r de l=C3=A4ros=C3=A4ten som skall inf=C3=B6ra dator= iserad tentamen och digitala prov. Projektet Digital Tentamen II tar samarb= etet vidare och vidareutvecklar bl.a.