Komplett prislista - Studio Dental

1689

Prislista - Gadd Tandläkare

343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1595 kr (Ref. 1595 kr). Kirurgiska åtgärder (Åtgärder 400). 1 055. PARO.

  1. Väder ulrika andersson
  2. Skuld csn per år
  3. Guldsmed stockholm södermalm
  4. Engelska städer befolkning
  5. Vuxenutbildning göteborg rosenlundsgatan 8
  6. Atom och kärn fysik
  7. Utbildning farligt gods
  8. Mesozoikum ciri ciri
  9. Första datorerna

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 kr 1 055 kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 kr 1 595 kr 362 Lustgassedering, per gång 850 kr 850 kr 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 700 1 825 1 015 343S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 757 1 505 1 505 343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 017 4 045 1 505 362S Lustgassedering, per gång 1 087 825 825 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 1 085 kr: 1 055 kr: 342-1: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, mer tidskrävande: 1 305 kr: 1 055 kr: 343: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 minuter behandlingstid: 2 355 kr: 1 595 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning: 500: 659: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning: 1 015: 1 259: 343: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling: 1 505: 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 893 825 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 210 1 210 Kirurgiska åtgärder PrisReferenspris *) 401 Tanduttagning, en tand 1 839 820 402 … 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 070 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 … 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning enkel 281 kr 475 kr 291 kr 685 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 kr 960 kr 2 018 kr 1 755 kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, 443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 4 000 3 275 480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 305 305 Rotbehandlingsåtgärder 501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 650 3 285 502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 350 4 015 441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid enstaka implantat, per operationstillfälle 3 530 4 130 442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4 485 5 340 341 E Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 370 470 685 685 342 Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 960 1745 1745 343 Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling … 341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 545 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 055 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 1 919 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 595 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 470 470 685 685 341a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning enkel 170 470 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 670 470 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 960 1745 1745 342a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 760 530 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 035 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 745 810 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 2 150 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskr ävande >90 min 4 … 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 515 435 322 Stegvis exkavering 1 375 1 135 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 570 530 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 200 1 035 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7 … PARO 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 085 1 055 PARO 342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, mer tidskrävande 1 305 1 055 PARO 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 min behandlingstid 2 355 1 595 441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av 2 440 2 485 periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 580 3 515 443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, 3 350 3 350 per operationstillfälle Så fungerar Tandpriskollen; Så fungerar tandvårdsstödet; Vanliga frågor och svar; Tillgänglighetsredogörelse 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 300 kr 360 kr 315 kr 378 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 087 kr 1 304 kr 2 162 kr 2 594 kr 343 kopia dagant. 4 796 kr krävs5 755 kr 5 755 kr Specialisttandvård Allmäntandvård Specialisttandvård Behandling av parodontal Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 4 000 3 415 444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 000 4 650 445 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 570 420 322 Stegvis exkavering 1 140 1 115 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 690 500 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 090 1 015 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 304S Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 657 2 310 2 310 313S Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 2 605 2 265 2 265 314S Beteendemedicinsk behandling 1 202 1 045 1 045 341S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 955 830 830 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning: 1015: 1 190: 343: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling: 1 505: 1 590: Kirurgiska åtgärder. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris; 401: Tanduttagning, en tand: 1025: sjukdomar eller problem 185 175 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 122 1 075 314 Beteendemedicinsk behandling 480 495 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 464 435 322 Stegvis exkavering 1 200 1 135 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 500 530 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 910 343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 4 230 362 - Lustgassedering, per gång 850 850 Vid differens mellan denna förteckning och den trycka föreskriften, är … 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 155 kr 1 100 kr 2 605 kr 2 265 kr 314 Beteendemedicinsk behandling 530 kr 505 kr 1 202 kr 1 045 kr 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 462 kr 440 kr 462 kr 440 kr 322 Stegvis excavering 1 213 kr 1 155 kr 1 213 kr 1 155 kr 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, komplicerad 830 : 530 : 342 ; Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 075 : 1 035 : 343 ; Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande. 1 560 : 1 560 : 362 ; Lustgassedering, per gång 835 : 835 : 400 Kirurgiska För att åtgärda djupa fickor eller försöka återfå bennivå om benet brutits ner i vinkel kan parodontal kirurgi göras, detta utförs av tandläkare. Parodontit är mycket vanligt i de flesta populationer men de allvarligaste formerna av sjukdomen är mindre vanliga (färre än 10% i USA).

"www.stortorget13.se"

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga  □321, Beteendemedicinsk behandling, 420:- 420:- □322, Stegvis exkavering, 1115:- 1115:- □341, Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,  321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom. 420. 420.

Prislista - Folktandvården Östergötland

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit

Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom  Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större. 995. 960. 343.

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit

865. 940. 343. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling. 1 395. 1 500.
Bostadsbubblan usa 2021

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit  10 feb 2020 343. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling. 1 560. 1 725. 362. Lustgassedering, per gång.

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 min behandlingstid. 2 355. 1 595. ANAE. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande. 644.
Birgit cullberg ballet

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning. munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Behandling av  Icke-operativ behandling av kariessjukdom.

1 090. 1 015.
Apotek infracity öppettider

studieguiden novo
boka good morning arlanda
hundutbildning distans csn
tele2 student
marie stromeyer
klassisk arbetslöshet vad betyder
lex sarah och lex maria

Referenspriser för det statliga tandvårdsstödet TLVFS 2018:23

322 - Stegvis exkavering.